2nd March, 2012

“Dumarating sa punto na napapagod rin ako, pero pag naiisip ko na mas hindi ko kakayanin na mawala ka sa buhay ko, kahit na nangangalay na ako kumakapit pa rin ako.”

(Source: shegoesupanddown)